• Mon - Sun: 10.00AM to 08.00PM
  • Contact: 02-012-0192

จัดฟัน แบบไหน ได้ผลเร็วสุด

admin01

การ จัดฟัน นั้น มีให้เลือกหลายวิธีมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกในการจัดมากขึ้น ทำให้ทันตแพทย์สามารถหาวิธีที่ได้ผลดีที่สุดในการ จัดฟัน มาจัดให้คนไข้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับคนไข้

 

     สำหรับใครที่อยากฟันสวยต้อง จัดฟัน การ จัดฟัน คือ การรักษา และแก้ไขการเรียงตัวของฟัน เป็นวิธีรักษาทางทันตกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมมากสุดในปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันเหยิน ฟันห่าง การสบฟันหน้าไม่สนิท ขากรรไกรบนยื่น ขากรรไกรล่างยื่น มีช่องว่างระหว่างฟัน หรือฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบ และยังส่งผลกระทบต่อรูปหน้ารวมถึงประสิทธิภาพการบดเคี้ยวลดลง ทำให้การดูแลรักษาความสะอาดฟันลดลงอีกด้วย เพราะฟันซ้อนเกจะทำความสะอาดตามซอกได้ยากกว่าฟันปกติ

     ซึ่งผู้ที่มีปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้ขาดความมั่นใจ แต่แก้ไขได้ด้วยการ จัดฟัน การ จัดฟัน มี 4 แบบ คือ จัดฟันเหล็ก หรือจัดฟันโลหะ, จัดฟันเซรามิก, จัดฟันใส invisalign และจัดฟันดาม่อน ก่อน จัดฟัน ควรเข้ารับการปรึกษาการ จัดฟัน กับคุณหมอ จัดฟัน โดยเฉพาะ

     การ จัดฟัน ต้องเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จัดฟัน โดยเฉพาะ คุณหมอ จัดฟัน จะเริ่มจากวินิจฉัยปัญหา และรักษา เช่น ต้องถอนฟันไหม ถอนฟันกี่ซี่ ในบางคนไม่จำเป็นต้องถอน และแนะนำใช้เครื่องมือทันตกรรมแบบติดแน่น เช่น การจัดฟันแบบติดเหล็ก หรือจัดฟันดาม่อน Damon รวมถึงเครื่องมือ จัดฟัน แบบถอดได้ จัดฟันใส อินวิสไลน์ Invisalign

 

     การ จัดฟัน คือ เป็นทันตกรรมจัดฟันสาขาหนึ่ง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการ จัดฟัน เป็นการแก้ไขฟัน และขากรรไกร ฟันยื่น ฟันที่ขบกันไม่พอดี เพื่อให้ฟันเกิดการเคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่ต้องการ และขยับเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบประโยชน์ของการ จัดฟัน ยังช่วยเพิ่มความสวยงามของฟัน ทำให้พูด หรือยิ้มได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

     ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องเป็นทันตแพทย์ จัดฟัน เฉพาะทาง จัดฟัน เท่านั้น ในการแก้ไขปัญหาเรื่องฟันเรียงตัวไม่สวยงาม

 

          ฟันแบบไหนควร จัดฟัน

     เมื่อฟันไม่เรียงตัว การทำความสะอาดจะยากขึ้น และทำให้เกิดฟันผุ เป็นโรคเหงือก นอกจากนี้ ฟันที่สบกันไม่สนิทจะทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด อีกทั้งยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับการพูดที่เกิดจากการสบของฟันอีกด้วย

ฟันบนยื่น — ยื่นออกมาข้างหน้ามากไป

ฟันล่างยื่น — ออกมาข้างหน้ามากไป

ฟันกัดคร่อม — ไม่สามารถขบได้พอดีกับฟันล่าง

ฟันสบเปิด — เมื่อขบฟัน และแล้วมีช่องว่างระหว่างฟันบนกับฟันล่าง

ฟันห่าง — มีช่องว่างระหว่างฟัน หรือฟันที่ขึ้นไม่เต็ม

ฟันกัดเบี้ยว— จุดศูนย์กลางของฟันบนไม่ตรงกับฟันล่าง

ฟันซ้อน — ฟันที่ขึ้นมามากเกินไปจนเกทับกัน

     หากมีความผิดปกติของความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรบน-ล่าง ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาลุกลามต่อไป

     หากมีความผิดปกติในการเรียงตัวของฟันเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้มีผลต่อพัฒนาการของกระดูกขากรรไกร และฟันข้างเคียง และการแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวสามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่เมื่อเริ่มพบเห็น ความผิดปกติ

     หากคนไข้มีอุปนิสัย ( Oral habit ) ที่ผิดปกติบางประการที่มีผลต่อพัฒนาการของกระดูก และฟัน เช่น การกลืนที่ผิดปกติ การกัดริมฝีปาก และเล็บ การดูดนิ้ว การหายใจทางปาก ก็ควรจะเริ่มให้การบำบัดรักษาอุปนิสัยที่ผิดปกติดังกล่าว ตั้งแต่ในระยะแรกที่ตรวจพบ

 

          ประเภทการ จัดฟัน

     ประเภทการ จัดฟัน มี 2 ประเภท คือ

     สามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 แบบด้วยกัน ดังนี้

1. จัดฟัน โลหะ / จัดฟัน เหล็ก ( metal )

     เป็นการ จัดฟัน ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จัดฟัน แบบติดเครื่องมือ ส่วนมากวัยรุ่น และคนทั่วไปจะเลือกการ จัดฟัน เหล็ก โดยปัจจุบันการ จัดฟัน โลหะได้มีการพัฒนาขนาดของวัสดุที่ใช้ให้มีขนาดเล็กลง คุณภาพสูงขึ้น และให้ความรู้สึกใส่สบายมากขึ้น สามารถเปลี่ยนสีสันยาง ( O-ring ) ที่ผู้รับบริการสามารถเลือกสีที่ชอบเปลี่ยนได้ทุกเดือน

      การ จัดฟัน ติดแน่น จะมีการปรับเครื่องมือทุก ๆ เดือน คุณหมอ จัดฟัน จะปรับเหล็ก จัดฟัน ทุก ๆ 4-6 สัปดาห์ เพื่อให้ฟันเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่เหมาะ ถือว่าเป็นการ จัดฟัน ที่ราคาน้อยกว่าชนิดอื่น ๆ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการ จัดฟัน ประมาณ 2 ปีขึ้นไป

ข้อดีของการ จัดฟัน แบบโลหะ

 

2. จัดฟัน ดามอน DAMON

     จัดฟัน ดาม่อน เป็นการ จัดฟัน แบบติดเครื่องมือบนผิวหน้าฟันด้วยเครื่องมือที่ออกแบบพิเศษ ลักษณะเครื่องมือของดามอนมีทั้งแบบสีเหมือนฟัน และแบบโลหะ สามารถเลือกเครื่องมือได้ ลักษณะพิเศษของเครื่องมือ จัดฟัน ดามอน ด้วยการใช้เหล็ก จัดฟัน ระบบแบบดามอน ( Damon system ) ทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องใช้ใช้ยางรัดฟันแบบเดิม ช่วยลดระยะเวลาการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันได้

     จัดฟัน ดามอน มี 2 แบบ คือ

     ระยะเวลาการ จัดฟัน น้อยกว่า จัดฟัน โลหะ

 

     ข้อดีของการ จัดฟัน แบบดามอน

 

3. จัดฟัน ใส อินวิสไลน์

     จัดฟัน แบบใส Invisalign การ จัดฟัน แบบไม่ติดเครื่องมือ เป็นการ จัดฟัน โดยใช้ Aligner แบบใส ผลิตโดยภายใต้เทคโนโลยีของบริษัท ที่ชื่อว่า Invisalign ( อินวิสไลด์ ) ซึ่งมองไม่เห็นเครื่องมือ สามารถถอดออกได้ การ จัดฟัน ใสสามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม โดยไม่ต้องทำการติดยึดวัสดุใด ๆ บนฟัน ง่ายต่อการรับประทานอาหาร การทำความสะอาด และการใช้ชีวิตประจำวัน

     ข้อดีของการ จัดฟัน ใส Invisalign

 

4. จัดฟัน เซรามิก สีเหมือนฟัน

     การ จัดฟัน แบบสีเหมือนฟัน เป็นการ จัดฟัน แบบติดเครื่องมือ คล้าย ๆ กับแบบโลหะ แต่แตกต่างกันที่วัสดุ จะใช้แผ่นวัสดุที่ใช้ติดบนผิวด้านหน้าฟันเรียกว่า Bracket เป็นเซรามิกใส และสีเหมือนฟัน ซึ่งได้รับการพัฒนามากขึ้น การเคลื่อนฟันจะเป็นไปตามรูปแบบการปรับลวดในทิศทางที่ทันตแพทย์ต้องการ ทำให้การ จัดฟัน สีเหมือนฟันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจ จัดฟัน แต่ไม่อยากให้ผู้อื่นสังเกตเห็นเครื่องมือ จัดฟัน

     ข้อดีของการ จัดฟัน เซรามิกสีเหมือนฟัน

 

5. จัดฟัน ด้านใน

     การ จัดฟัน ด้านใน STb light lingual เป็นการติดเครื่องมือด้านหลังฟัน ซึ่งทำให้มองไม่เห็นเครื่องมือ จัดฟัน การ จัดฟัน ประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันผิดปกติ แต่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นเครื่องมือ จัดฟัน

     ข้อดี ของการ จัดฟัน ด้านใน

 

6. การ จัดฟัน ร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

     การศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรบนใบหน้า โดยมีการร่วมกับการ จัดฟัน ซึ่งการผ่าตัดขากรรไกรนั้น อาจจะผ่าขากรรไกรเดียว ( 1-jaw ) หรือ สองขากรรไกร ( 2-jaw ) ก็ได้ ขึ้นกลับลักษณะความผิดปกติของขากรรไกร โดย ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการจะทำการขยับเคลื่อนกระดูกขากรรไกร ตามแผนการรักษา เพื่อให้มีใบหน้าที่สวยงาม และการสบฟันที่ดีขึ้น

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

รวมความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการ จัดฟัน

เหตุผลที่ต้อง เคลียร์ช่องปาก ก่อน จัดฟัน

dentistaonnut
LINE