• Mon - Sun: 10.00AM to 08.00PM
  • Contact: 02-012-0192

การเตรียมตัวก่อน จัดฟัน มีอะไรบ้าง

admin01

ผู้ที่ต้องการ จัดฟัน เพื่อรักษา ปัญหาการเรียงตัวของฟัน หรืออื่น ๆ ควรมีการเตรียมตัวก่อน จัดฟัน ในเรื่องใดบ้าง  มาติดตามกันครับ

 

1. ศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้น

 

การจัดฟัน ถือได้ว่าเป็น สิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจาก การจัดฟัน ย่อมส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ ของผู้จัดฟันได้ ผู้จัดฟัน หรือผู้ปกครองของ ผู้จัดฟัน จึงควรศึกษาหาข้อมูลให้ดี เกี่ยวกับเรื่อง การจัดฟันในเบื้องต้นเสียก่อน เกี่ยวกับการจัดฟัน เช่น รูปแบบในการทำฟัน , สาเหตุที่ต้องการทำฟัน , ค่าใช้จ่าย และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฟัน

 

2. เลือกคลินิกที่เหมาะสม

 

การจัดฟัน แน่นอนว่า ต้องเลือก จัดฟันกับ คลินิกทันตกรรม ที่มีการให้บริการในด้านนี้ ผู้ที่ต้องการ จัดฟัน จึงควรเลือก คลินิกทันตกรรม ในการจัดฟันที่ เหมาะสมกับตนเอง โดยควร พิจารณาจาก ความสะดวกในการเดินทาง เป็นหลัก เนื่องจาก การจัดฟัน ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาเกิน 1 ปี และในทุก ๆ เดือน ทันตแพทย์ที่ให้การรักษา จะต้องนัดคุณให้ไปพบ เพื่อดำเนินการเรื่องจัดฟัน คุณจึงควรเลือก คลินิกทันตกรรม ที่คุณ หรือผู้ปกครอง สามารถเดินทางไปได้ง่าย ใกล้ หรือมีความสะดวก เป็นหลัก

 

นอกจากนี้ ยังควรศึ กษาข้อมูลเกี่ยวกับ ประสบการณ์ ในการจัดฟัน ของคลินิกนั้น ๆ รวมถึง ประสบการณ์ของหมอจัดฟัน อีกด้วย ซึ่งคลินิกบางแห่ง อาจมีรีวิวเกี่ยวกับ การจัดฟันของผู้รักษารายอื่น มาพอเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกให้กับคุณได้

 

3. เข้าพบทันตแพทย์ที่คลินิก

 

เมื่อเลือก คลินิกทำฟันได้แล้ว ก็เข้าไปติดต่อกับทางคลินิก เพื่อขอปรึกษา ทันตแพทย์ เกี่ยวกับ การจัดฟัน โดยทันตแพทย์ จะดูการเรียงตัวของฟัน หรือปัญหาเกี่ยวกับ ฟันของคุณ ในเบื้องต้น และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ รูปแบบ การจัดฟัน ที่เหมาะสมกับคุณ รวมถึง รายละเอียดเรื่อง ค่าใช้จ่าย และระยะเวลา ในการจัดฟันในเบื้องต้น

 

4. ขั้นตอนก่อนติดเครื่องมือจัดฟัน

 

เมื่อคุณได้ ตกลงเรื่องการจัดฟัน เป็นที่เรียบร้อย ทันตแพทย์ จะทำการพิมพ์ แบบจำลองฟัน / เอ็กซเรย์ฟัน เพื่อดูการสบฟัน โครงสร้างฟัน และขากรรไกร อย่างละเอียด รวมถึง ปัญหาฟัน ที่อาจต้องได้รับการรักษา ก่อนการใส่ เครื่องมือจัดฟัน เช่น รากฟัน , ฟันคุด , ฟันฝัง เป็นต้น โดยการ เอ็กซเรย์ฟัน จะสามารถระบุ ปัญหาเกี่ยวกับฟัน เหล่านี้ได้

 

ขั้นตอนต่อมา คือ การเคลียร์ช่องปาก เพื่อจัดการ ปัญหาฟันต่าง ๆ ที่อาจเป็น อุปสรรคต่อการจัดฟันได้ โดยมีวิธีการรักษา เช่น การขูดหินปูน , การอุดฟัน , การถอนฟัน , การผ่าฟันคุด , การรักษารากฟัน เป็นต้น ซึ่งการเคลียร์ช่องปากของแต่ละคน จะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ ปัญหาของผู้ทำการรักษา ตามการพิจารณาของทันตแพทย์

 

เมื่อเสร็จขั้นตอน การเคลียร์ช่องปาก เป็นที่เรียบร้อย ทันตแพทย์ จะทำการติด เครื่องมือจัดฟันให้ และหลังจากนั้นให้ ผู้ทำการรักษา ดูแลรักษาฟัน ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ และเข้าพบกับทันตแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เคลียร์ช่องปาก ก่อน จัดฟันแบบใส ด้วย เทคนิค IPR

ระยะเวลาในการ จัดฟัน

dentistaonnut
LINE