Mon - Sun: 10.00AM to 08.00PM
ติดต่อสอบถาม: 02-012-0192

รากฟันเทียม มีกี่ประเภท

admin01

หากเราสูญเสียฟันแท้ไป ไม่ว่าจากอายุที่มากขึ้นหรือปัจจัยใดก็ตาม ล้วนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอน การทำ รากฟันเทียม สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ซึ่งรากฟันเทียมนั้น ก็มีหลายประเภทที่ผู้ทำรากฟันเทียมควรทราบกัน

 

รากฟันเทียม คืออะไร?

 

รากฟันเทียม ( Dental Implants ) คือ วัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟัน ทำมาจาก ไททาเนียม (Titanium)  ซึ่งเป็นวัสดุที่เข้ากับร่างกายคนเราได้ดี ใช้ฝังลงไปในกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยในการทำฟันเทียมแบบติดแน่น และแบบถอดได้ ปัจจุบันการใส่รากฟันเทียม ถือว่าเป็นวิธีการใส่ฟันที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

 

ความสำคัญของ รากฟันเทียม

 

 

ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว รากฟัน จึงไม่ใช่สิ่งที่จะละเลยได้ ควรให้ความสำคัญ หากเรามีปัญหาที่รากฟัน หรือสูญเสียรากฟันไป จึงต้องทำการแก้ไขรักษา ซึ่งในปัจจุบันหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมมาก ก็คือ การฝัง รากฟันเทียม

 

การทำรากเทียมมีกี่รูปแบบ

 

ในปัจจุบันการทำรากฟันเทียม สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

 

1. Conventional Implant

เป็นการผ่าตัดฝังรากเทียมแบบทั่วไป คือ จะต้องมีการวางแผนรักษา นัดคนไข้มาหาตำแหน่งที่จะทำการฝังรากเทียม รูปแบบนี้เมื่อทำการฝังรากเทียมแล้ว จะต้องรอให้ส่วนของรากเทียมประสาน ยึดติดกับกระดูก ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 – 6 เดือน

 

2. Immediate implant

เป็นการทำรากฟันเทียมประเภทนี้ คือ หลังจากทำการถอนฟันเสร็จ ก็จะทำการฝังรากเทียมทันที ซึ่งปกติแล้วทันตแพทย์ จะเลือกวิธีนี้ ในกรณีที่ตำแหน่ง ฟันที่มีปัญหาเป็นฟันหน้า หรือ ฟันกล้ามน้อย แต่อย่างไรก็จะต้อง ต้องพิจารณาดูปัจจัยอื่น ๆ ด้วยอีกครั้ง ว่ามีความพร้อม และ สามารถทำได้หรือไม่

 

3. Immediate loaded implant

เป็นวิธีการฝังรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันที่หายไประยะหนึ่งแล้วคล้าย ๆ กับการฝังรากฟันเทียม หลังจากทำการฝังรากเทียมแล้ว ทันตแพทย์จะมีการทำครอบฟัน โดยครอบลงไปที่รากเทียมทันที ตัวครอบฟันอาจจะเป็นแบบ ที่ใช้ชั่วคราว หรือ แบบติดแน่นถาวรก็ได้ ซึ่งการทำรากฟันประเภทนี้ ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร แต่จะตอบโจทย์เรื่อง ของระยะเวลาการรักษาของคนไข้ และ ได้ประโยชน์ใน เรื่องของความสวยงามของฟัน

 

ผู้ที่ควรได้รับการทำ รากฟันเทียม

 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะเข้ามาทำรากเทียม แพทย์ก็จะวินิจฉัยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่แพทย์จะต้องพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้การทำรากฟันมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เช่น คนไข้มีปริมาณของกระดูกไม่เหมาะสมกับการฝังรากเทียม ก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติม โดยการผ่าตัดยกเยื่อไซนัส เพื่อทำการปลูกกระดูก ซึ่งอาจทำก่อน การผ่าตัดฝังรากเทียมก็ได้ หรือจะทำไปพร้อม ๆ กันเลยก็ได้ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีไป

 

ในปัจจุบัน การใส่รากฟันเทียมนั้น ถือได้เลยว่า เป็นวิธีการใส่ฟันที่ดีมาก ในการรักษาสุขภาพในช่องปากของเรา เพราะ เรื่องสุขภาพในช่องปาก ของเรา เป็นเรื่องที่เรา ต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุด เพราะรากฟันของเรานั้น ถ้าเกิดการเสียหาย นั้น จะรวมไปถึง ฟันของเรา ถ้าฟันของเรา เกิดความเสียหาย จะส่งผลเสีย ให้กับเราได้ โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การกิน หรือ การใช้ชีวิตประจำวันของเรา แน่นอน ว่าจะกระทบกับชีวิตของเราโดยตรง

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ก่อนทำ รากฟันเทียม ( Dental Implants ) ควร เตรียมตัว อย่างไร

วิธีดูแล เบื้องต้นหลังทำ รากฟันเทียม ( Implants )

dentistaonnut
LINE