Mon - Sun: 10.00AM to 08.00PM
ติดต่อสอบถาม: 02-012-0192

รากฟันเทียม มีข้อดีอะไร ควรทำไหม

admin01

รากฟันเทียม ( Implants ) คือ วัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟัน เข้ากับร่างกายคนเราได้ดี ใช้ฝังลงไปในกระดูกขากรรไกรเพื่อช่วยในการทำฟันเทียมแบบติดแน่น และแบบถอดได้ ปัจจุบันการใส่รากฟันเทียม ถือว่าเป็นวิธีการใส่ฟันที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

 

 

ข้อดี ของ รากฟันเทียม ( Implants )

- เพิ่มความมั่นใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ฟันเทียม ( Artificial Teeth ) ที่ดูเป็นธรรมชาติ และใช้งานได้ใกล้เคียง กับฟันธรรมชาติมากที่สุด

- ไม่ต้องกรอ แต่งฟันข้างเคียง

- สามารถ บดเคี้ยวได้ดี

- ไม่มีปัญหา กับการออกเสียง เมื่อเทียบกับฟันเทียม ชนิดอื่น ๆ

- ช่วยการใส่ฟันเทียมแบบถอดได้ ความรู้สึกสบาย มีความแน่น กระชับมากยิ่งขึ้น

- ป้องกันการสูญเสียฟัน และกระดูกข้างเคียง

- ให้ความสวยงาม เป็นธรรมชาติมากที่สุด

- เสริมสร้าง สุขภาพช่องปาก

- คงทน และถาวร

- เมื่อร่วมกับฟันเทียม แบบถอดได้ จะหมดปัญหาฟันเทียม ขยับระหว่างพูดคุย หรือรับประทานอาหาร

 

 

ชนิดของ รากฟันเทียม ( Types of Dental Implants )

รากฟันเทียม ( Implants ) นั้นแบ่งประเภทได้หลัก ๆ เป็น 3 ชนิด คือ Conventional / Immediate implant และ immediate loaded implant จะเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับ สภาพภายในช่องปาก ความจำเป็นของคนไข้ และประสบการณ์ของ ทันตแพทย์

 

 

Conventional Implant คือ การฝังรากเทียมโดยทั่วไป ขั้นตอนคร่าว ๆ คือ ทันตแพทย์จะทำการ ตรวจวินิจฉัยพิมพ์ปากและ x-ray ในบางตำแหน่ง อาจจะต้องทำ CT Scan ร่วมด้วยเพื่อทำการ วางแผนการรักษา จากนั้นจะนัดหมายผู้ป่วย เพื่อการผ่าตัดเล็ก ฝังรากเทียมลงไป ในกระดูกขากรรไกร หลังจากฝังรากเทียม แล้วจะต้องรอให้รากเทียม และกระดูกยึกติดกันเต็มที่ ประมาณ 3 - 4 เดือนขึ้นอยู่กับลักษณะ ของกระดูก โดยทันตแพทย์ ก็จะทำฟันเทียม ยึดกับรากเทียมต่อไป ซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของฟันเทียม ( Artificial Teeth ) ส่วนใหญ่จะใช้เวลา 1 - 4 สัปดาห์ ข้อจำกัดในการรักษา จะมีน้อยมากหาก วางแผนการรักษา ไว้เป็นอย่างดี แต่ที่พบมาก คือผู้มีปริมาณของ กระดูกน้อยมาก ๆ ในบริเวณที่จะทำ การฝังรากเทียม ทำให้ต้องมีการปลูก กระดูกก่อน หรือในบางราย อาจจะปลูกกระดูกไม่ได้

 

 

Immediate implant คือ การฝังรากเทียมลงไปทันที หลังจากถอนฟัน ธรรมชาติออก ข้อดีของวิธีนี้ คือลดขั้นตอน และระยะเวลา การทำงานลง ลดการละลาย ของกระดูก ลดโอการการเกิดเหงือกร่น แต่ตำแหน่งฟันที่เหมาะ จะทำด้วยวิธีนี้ มักจะเป็นฟันหน้า หรือฟันกรามน้อย ต้องไม่มีพยาธิสภาพ ที่ปลายรากฟัน ของฟันที่จะถอน และต้องมีปริมาณกระดูก เพียงพอให้รากฟันเทียม ( Implants ) ยึดอยู่

 

 

Immediate loaded implant คือ การต่อในส่วนของ ทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น ครอบฟันไม่ว่าจะเป็น แบบชั่วคราว หรือแบบถาวร ไปที่รากฟันเทียมทันที ที่ทำการฝังรากฟันเทียม ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลา ของการรักษาลงไปได้มาก ให้ความสวยงาม เนื่องจากคนไข้ จะมีฟันอยู่ตลอดเวลา แต่ข้อจำกัดของวิธีนี้มีอยู่มาก

 

 

 

ชนิดของส่วน ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์ สามารถใช้ รากฟันเทียม ( Implants ) ช่วยในการใส่ฟันทดแทน ให้คนไข้ได้หลายวิธี เช่น การทดแทนฟัน 1 ซี่ ในกรณีที่มีฟันหายไปเพียง 1 หรือ 2 ซี่ การใส่ฟันเทียม ติดแน่นทำได้ 2 วิธี คือ รากฟันเทียม และสะพานฟัน

 

 

1 รากฟันเทียม ( Implants ) ถือว่าเป็นวิธีใส่ฟัน ที่ให้ผลสำเร็จดีที่สุด และมีข้อดีมากกว่า

2 การใส่สะพานฟัน คือ ไม่ต้องกรอฟันข้างเคียง ทำความสะอาดได้ง่ายกว่า และสะพานฟันมีส่วนของ ครอบฟันติดกันทั้งหมด หากมีซี่ใดซี่หนึ่งมีปัญหา จะต้องรื้อออกทั้งหมด และในฟันที่ไม่แข็งแรง การใส่สะพานฟันอาจทำอันตราย ต่อฟันหลักยึดได้

 

 

การทดแทนฟันหลายซี่ ในกรณีที่ฟันหายไป 1 ซี่แต่หลาย ๆ ตำแหน่ง ก็สามารถใส่รากฟันเทียม รองรับครอบฟันได้ แต่กรณีที่ฟันหายไปหลาย ๆ ซี่ ติด ๆ กันทันตแพทย์ สามารถทำการฝัง รากฟันเทียม เพื่อรองรองสะพานฟันได้ ซึ่งมีข้อดี คือสามารถลดจำนวน รากฟันเทียมลง หรือในบริเวณที่ไม่สามารถ ฝังรากฟันเทียมเท่า กับจำนวนฟันที่หายไปได้

 

 

ในกรณีที่มีฟันหายไป เป็นจำนวนมาก รากฟันเทียมสามารถช่วยให้ ฟันเทียมแบบถอดได้แน่นขึ้น ไม่จำเป็นต้องใส่ ตะขอฟันปลอม หรือทำให้ส่วนของ เหงือกปลอมสั้นลงได้

 

 

การทดแทนฟัน ที่หายไปทั้งปาก ในกรณีที่ฟันหายไปทั้งปาก รากฟันเทียมสามารถช่วย ทดแทนฟันได้ทั้งแบบติดแน่น และแบบถอดได้ แบบติดแน่น ทันตแพทย์จะทำการ ฝังรากเทียมจำนวน 4 / 6 หรือ 8 ตัวต่อ 1 ขากรรไกร ส่วนแบบถอดได้ จะทำการฝังรากฟันเทียมจำนวน  2 - 4 ตัว วิธีการและความยุ่งยาก ก็จะแตกต่างกันไป ทันตแพทย์สามารถทำการ ฝังรากฟันเทียม เพื่อรองรองสะพานฟันได้ ซึ่งมีข้อดี คือสามารถลด จำนวนรากฟันเทียมลง หรือในบริเวณที่ไม่สามารถ ฝังรากฟันเทียมเท่ากับจำนวน ฟันที่หายไปได้

 

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

การจัดฟันมีกี่แบบ

ฟอกสีฟัน ขาวขึ้นจริงไหม

dentistaonnut
LINE