• Mon - Sun: 10.00AM to 08.00PM
  • Contact: 02-012-0192

เหตุผลที่หลายคนต้อง จัดฟัน รอบสอง

admin01

บางคนที่ไม่ได้ จัดฟัน หรือกำลังจะ จัดฟัน คงสงสัยว่าทำไมหลาย ๆ คนต้อง จัดฟัน รอบสอง แล้วตัวเราเองถ้า จัดฟัน แล้วต้องจัดรอบสองเหมือนคนอื่นหรือไม่ ดังนั้น มาดูเหตุผลที่หลายคนต้อง จัดฟัน รอบสอง กันดีกว่าค่ะ

 

เหตุผลที่หลายคนต้อง จัดฟัน รอบสอง

     เกิดจากการวางแผนการรักษาที่ไม่ดีพอ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการรักษาของทันตแพทย์เท่านั้น สำหรับคนไข้เองก็เช่นกัน เพราะการติดอุปกรณ์ จัดฟัน ไม่ได้มีเพียงขั้นตอนตรวจรักษา และใส่อุปกรณ์ จัดฟัน ได้เลย ยังมีขั้นตอน และรายละเอียดอื่น ๆ อีก เพราะการ จัดฟัน แต่ละประเภทนั้น ไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัว เพราะรูปร่าง โครงสร้าง  และการเรียงตัวของฟันในแต่ละคนไม่เหมือนกัน ซึ่งการ จัดฟัน รอบสองนั้นมักเกิดจากความผิดพลาดในการ จัดฟัน รอบแรก โดยผลลัพธ์หลังการ จัดฟัน อาจจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับคนไข้ เช่น จัดฟัน แล้วแต่ยังรู้สึกว่าฟันยังยื่นอยู่ เนื่องจากการ จัดฟัน รอบแรกไม่ได้ผ่านขั้นตอนของการถอนฟันมาก่อน เพราะฉะนั้น การวางแผนการรักษาจะต้องไปพร้อมกันทั้งสองทาง คือ การรักษาจากทันตแพทย์ที่เป็นผู้ทำหน้าที่วางแผนการเคลื่อนที่ของฟันตั้งแต่ต้นจนจบการรักษา และคนไข้ที่ต้องมีวินัยระหว่างการ จัดฟัน และหลังการ จัดฟัน ควบคู่กันไปกับการรักษาของทันตแพทย์ด้วย ทำให้ผลลัพธ์ในการ จัดฟัน ของคนไข้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และลดโอกาสการกลับมา จัดฟัน ใหม่ในอนาคต

     ไม่รู้ว่าเป็นเพราะประเทศไทยค่า จัดฟัน ถูก จนเราสามารถ จัดฟัน กันได้หลายรอบ จัดฟัน กันได้เรื่อย ๆ ตราบใดที่ยังไม่เบื่อ หรือเพราะบางคน ชอบการมีเหล็กอยู่ในปากตลอดเวลา เนื่องจากในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เราได้พบกับปรากฏการณ์ ที่มีผู้ป่วยกลับมา จัดฟัน รอบสอง รอบสาม มากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งผู้ป่วยเก่าของเราเอง และผู้ที่เคย จัดฟัน แล้วจากที่อื่น

     บางคนยังไม่พอใจ กับผลการ จัดฟัน รอบแรก อาจเพราะครั้งแรกจัดแบบไม่ถอนฟัน จัดเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลง จึงเปลี่ยนใจมาถอนฟัน ในการ จัดฟัน รอบสอง บางคนมีปัญหา ทั้งฟันยื่น และฟันซ้อนในคราวเดียวกัน การถอนฟัน 4 ซี่ ในการ จัดฟัน รอบแรก อาจแก้ไขเรื่องฟันซ้อนได้ แต่ยังแก้เรื่องฟันยื่นไม่ได้ ดังนั้น การ จัดฟัน รอบสอง ก็อาจต้องถอนฟันเพิ่มอีก 2-4 ซี่ เพื่อแก้ไขเรื่องฟันยื่น รวมแล้วอาจต้องถอนฟันดี ๆ ทิ้งถึง 8 ซี่ เพื่อการ จัดฟัน แต่การถอนฟัน ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากจะแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติบางอย่าง โดยทันตแพทย์ จะพิจารณาเรื่องการถอนฟัน ตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

     ถ้าถอนฟันไปแล้วตั้งแต่รอบแรก การ จัดฟัน รอบสอง ก็อาจไม่ช่วยอะไรมากนัก ดังนั้น จึงไม่ควรคาดหวังจนเกินจริง จากการ จัดฟัน รอบสอง แต่ถ้าพอมีหนทางที่อาจช่วยได้ ก็คงต้องใช้ความพยายาม ใช้วิธีการรักษาที่ยุ่งยาก หรือต้องใช้เครื่องมือพิเศษเข้าช่วย เช่น หมุดจัดฟัน ( mini-screws ) เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า วิธีการรักษา หรือเครื่องมือพิเศษ จะช่วยได้ทุกกรณี เนื่องจากในบางคน สิ่งที่สร้างความไม่พอใจ จากการ จัดฟัน รอบแรก ไม่ได้เกิดจากฟัน แต่เกิดจากรูปร่างของกระดูกขากรรไกร ซึ่งการ จัดฟัน ไม่สามารถเปลี่ยนรูปร่างของกระดูกได้

     เนื่องจากการไม่ใส่รีเทนเนอร์นั้นทำให้ฟันเกิดการเคลื่อนที่กลับไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ยิ่งในช่วงหลังจากการถอดอุปกรณ์ จัดฟัน ในครั้งแรก การใส่รีเทนเนอร์เป็นเรื่องที่คน จัดฟัน ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะในช่วงระยะแรกจะทำให้ฟันเคลื่อนตัวกลับได้อย่างรวดเร็ว อย่าลืมว่าการ จัดฟัน ก็เหมือนกับการฝืนธรรมชาติของฟัน เพื่อให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังการ จัดฟัน คือ การมีฟันที่เรียงตัวสวย ซึ่งรีเทนเนอร์จะทำหน้าที่เพื่อคงสภาพฟันได้มากที่สุด หากขาดการใส่รีเทนเนอร์ ด้วยธรรมชาติของฟันก็จะเคลื่อนตัวทำให้เกิดปัญหาฟันล้ม ฟันห่าง ฟันซ้อนเกได้ไม่ต่างจากก่อนที่จะตัดสินใจ จัดฟัน เลยก็ได้

     ธรรมชาติของฟันสามารถเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลา ฟันจะเคลื่อนเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมตามธรรมชาติของฟันอยู่แล้ว รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ จัดฟัน สาเหตุของฟันเคลื่อนเกิดขึ้นได้หลายอย่าง เช่น การเจริญเติบโตของขากรรไกร ฟันคุดงอกเบียดกับฟันซี่อื่น การใช้แรงฟันมากจากการรับประทานอาหาร แต่สำหรับผู้ที่ จัดฟัน จะมีเหตุผลเกี่ยวกับการไม่มีวินัยในการใส่รีเทนเนอร์ด้วย

     บางคน จัดฟัน เสร็จแล้ว แต่ฟันหน้าก็ยังดูยื่นอยู่ ไม่ยุบเข้าไปอย่างที่ควรจะเป็น แต่ในความเป็นจริง ฟันหน้าได้ยุบเข้าไปจนสุดแล้ว ถ้ายุบมากกว่านี้ฟันก็จะงุ้ม แต่สิ่งที่ยื่นคือ กระดูกเหงือก ซึ่งการ จัดฟัน ไม่สามารถดึงกระดูกให้ยุบเข้าไปได้ เพราะการ จัดฟัน ก็จัดได้แค่ฟันเท่านั้น จัดกระดูกไม่ได้ ดังนั้น การ จัดฟัน รอบแรก ก็ทำได้ดีสุดแค่นั้นแล้ว การ จัดฟัน รอบสอง รอบสาม ก็คงไม่ช่วยอะไรเลย อาจเสียเงิน เสียเวลาเปล่า ถ้าไม่ใช้การผ่าตัดร่วมด้วย อย่าลืมว่าการ จัดฟัน เป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลานาน กว่าจะเห็นผล ซึ่งหากมันไม่ได้ผล กว่าจะรู้ตัว คุณก็เสียเงิน เสียเวลาไปหลายปีแล้ว

 

     นี่คือสาเหตุหลัก ๆ ของการ จัดฟัน รอบสอง และผู้ที่เคยผ่านการ จัดฟัน มาจะเข้าใจดีว่า กว่าการรักษาจะสำเร็จ และได้ผลลัพธ์ที่ดีนั้นต้องใช้ระยะเวลาขนาดไหนกว่าจะได้ฟันที่เรียงตัวสวย แต่เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพช่องปาก และฟันขึ้น หลายคนก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่กับการ จัดฟัน อีกครั้ง เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อเราเข้าสู่กระบวนการ จัดฟัน เราควรจะดูแลฟันให้ดีตั้งแต่ต้นจนจบ อาจจะใช้เวลาหลายปี แต่เพื่อผลลัพธ์ที่ดี เราควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์นะคะ

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

จัดฟัน แบบไหน ได้ผลเร็วสุด

รวมความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการ จัดฟัน

dentistaonnut
LINE