Mon - Sun: 10.00AM to 08.00PM
ติดต่อสอบถาม: 02-012-0192

ปัญหาในช่องปาก ที่ต้องรักษา ก่อนจัดฟัน

admin01

ผู้ต้องการจัดฟัน ก่อนจัดฟัน ทันตแพทย์ที่ให้การรักษา จะทำการตรวจสุขภาพของช่องปากก่อนการจัดฟัน หากพบ ปัญหาในช่องปาก จะต้องทำการรักษาเสียก่อนการจัดฟัน ซึ่งจะมีปัญหาใดบ้าง มาติดตามกันครับ

 

ก่อนการจัดฟัน ทันตแพทย์จะทำการ ซักถามประวัติผู้รักษา , ตรวจภายในช่องปาก , เอ็กซ์เรย์ฟันปาก , พิมพ์ปากทำแบบจำลองฟัน และอาจถ่ายรูปฟัน และใบหน้าเก็บไว้ สำหรับการรักษา ซึ่งในขั้นตอนการ ตรวจภายในช่องปาก หากผู้รักษา มีปัญหาภายในช่องปากบางอย่าง จะต้องทำการรักษาเสียก่อน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค หรือปัญหาที่ตามมาภายหลังจาก การจัดฟันได้ โดยปัญหาที่ต้องรักษา ก่อนจัดฟัน มีดังนี้

 

หินปูนเกาะฟัน

 

เป็นปัญหาฟันที่พบได้ง่าย ในคนทั่วไป และปัญหานี้ทุกคนที่ต้องการจัดฟัน จะต้องได้รับการขูดหินปูนที่เกาะฟันอยู่แล้ว ก่อนการจัดฟัน เพื่อทำความสะอาดผิวฟันให้สะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย และเศษอาหารต่าง ๆ ภายในช่องปากได้ ก่อนการติดอุปกรณ์จัดฟัน

 

ฟันผุ

 

ฟันผุ เป็นฟันที่มีเนื้อฟันถูกทำลายไป จนทำให้ตัวฟันเกิดเป็นรู หรือโพรงได้ ซึ่งหากไม่ทำการรักษาจะลุกลามขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจทำให้ต้องสูญเสียฟัน จากการถอนทิ้งได้ หากคุณต้องการจัดฟัน  จะต้องทำการรักษา ปัญหาฟันผุเสียก่อน โดยการรักษาตาม สภาพของความรุนแรง เช่น อุดฟัน รักษารากฟัน หรือถอนฟัน

 

โรคเหงือก

 

เหงือก อวัยวะที่ยึดฟันไว้ในกระดูกขากรรไกร และรองรับแรงในการบดเคี้ยว หากใครที่มีปัญหา เลือดออกขณะแปรงฟัน เหงือกแดง หรือเหงือกบวม ให้สงสัยได้เลยว่า นั่นคือ สัญญาณของ โรคเหงือกอักเสบได้ ซึ่งโรคนี้ เกิดจาก การสะสมตัวของ คราบพลัค หรือคราบจุลินทรีย์ ได้มาจาก แบคทีเรีย และคราบอาหาร จำพวกแป้ง และน้ำตาลที่เกาะบนฟัน และมีการทำความสะอาดฟันไม่ดีพอ จนเกิดการอักเสบของเหงือกได้

 

ผู้ที่ต้องการจัดฟัน ที่เป็น โรคเหงือก จำเป็นต้องรักษา โรคเหงือก ก่อนการจัดฟัน โดยต้องได้รับการรักษาจนถึงระดับที่ควบคุม โรคเหงือกได้ จึงจะสามารถจัดฟันได้ เนื่องจาก การจัดฟัน โดยเฉพาะ ในรูปแบบโลหะ ที่จำเป็นต้อง ใส่เครื่องมือจัดฟัน อยู่ตลอดเวลา จะทำให้ ขจัดครบพลัคออก ไปได้ยากขึ้น ทำให้ โรคเหงือก อาจมีอาการอักเสบมากขึ้นได้ จึงควร ทำการรักษาเสียก่อนจัดฟัน

 

ฟันคุด

 

ฟันคุด ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมา ในช่องปากได้ ตามปกติเ หมือนกับฟันซี่อื่น ๆ เนื่องจาก ไม่มีพื้นที่ในการขึ้นเพียงพอหรือมีสิ่งที่กีดขวางในการขึ้น ทำให้ฟันคุดบางซี่โผล่ขึ้นมาบางส่วน  หรืออาจจะถูกฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรทั้งซี่ ฟันคุดของแต่ละคน จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด 4 ซี่เ ป็นฟันกรามซี่ในสุดของช่องปากด้านบน และล่าง ของทั้งฝั่งซ้ายและขวา

 

ก่อนการจัดฟันที่ได้ทำการเอ็กซ์เรย์ฟัน หากทันตแพทย์พบ ฟันคุด ส่วนใหญ่จะทำการกำจัดฟันคุดก่อนการจัดฟัน เพราะอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดฟันในระยะยาวได้ เนื่องจาก การเติบโตของฟันคุด อาจส่งผลต่อการเคลื่อนฟันของฟันซี่อื่น ๆ ได้ ทำให้อาจผิดแผนการรักษา จึงมีความจำเป็นต้องกำจัดฟันคุดเสียก่อน ด้วยการถอนฟันคุด หรือผ่าฟันคุด

 

หากทันตแพทย์ ตรวจพบปัญหาเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น คราบหินปูน , ฟันผุ , ฟันคุด , โรคเหงือก หรืออื่น ๆ ผู้ที่ต้องการจัดฟัน ควรทำการรักษาตามคำแนะนำของทันตแพทย์ ผู้ให้การรักษา เพื่อให้คุณสามารถ ทำการจัดฟัน ในขั้นตอนต่อไปได้

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เจาะลึกการ จัดฟัน แบบโลหะ

หน้าเปลี่ยนหลัง จัดฟัน เป็นไปได้จริงหรือ?

dentistaonnut
LINE