Mon - Sun: 10.00AM to 08.00PM
ติดต่อสอบถาม: 02-012-0192

ระยะเวลาในการ จัดฟัน

admin01

คำถามที่คนเริ่มสนใจจะ จัดฟัน ยอดฮิตคือ ระยะเวลาในการ จัดฟัน ของฉันนั้นนานเท่าไร ซึ่งทางทันตแพทย์ก็ไม่สารถให้คำตอบชัวร์ ๆ ได้ เพราะฟันแต่ละคนมักมีปัญหาไม่เหมือนกัน

 

     เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะ จัดฟัน คำถามที่คนไข้ทุกคนจะต้องถามทันตแพทย์ก็คือ ต้องใส่เครื่องมือ จัดฟัน ไว้เป็นเวลานานแค่ไหน ? คำตอบนี้จะแตกต่างกันไปสำหรับคนไข้แต่ละคน และสภาพฟัน ช่องปาก และอุปกรณ์ที่เลือกใช้ในการ จัดฟัน ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน มีหลายปัจจัยที่ทำให้คนไข้แต่ละคนใช้เวลาในการ จัดฟัน แตกต่างกัน เช่น อายุของคนไข้ ลักษณะความผิดปกติของฟัน ที่มีทั้งการเรียงตัวไม่ปกติเพียงเล็กน้อย และความผิดปกติของขากรรไกร ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ตลอดจนเครื่องมือที่คนไข้เลือกใช้ในการ จัดฟัน ด้วย ทันตแพทย์จะต้องประเมินสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดของคนไข้แต่ละคนก่อน จึงจะสามารถบอกได้ว่า คนไข้รายนั้น ๆ จะต้องใช้เวลาในการใส่เครื่องมือ จัดฟัน นานแค่ไหน

     เมื่อคนไข้มาพบทันตแพทย์เฉพาะทางในสาขา จัดฟัน เพื่อรับคำปรึกษา ทันตแพทย์จะตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างละเอียด เอ็กซเรย์ ทำแบบจำลองฟัน ถ่ายภาพ ซักประวัติ และนำข้อมูลทั้งหมดมาประเมินว่าคนไข้ต้องการรับการรักษาในลักษณะใด

     แต่โดยเฉลี่ยแล้ว การ จัดฟัน นั้นจะใช้เวลาประมาณ 16-18 เดือน ในคนไข้บางรายอาจจะต้องใช้เวลานานถึง 24 เดือน หรือมากกว่านั้น และคนไข้บางรายก็อาจจะใช้เวลาในการ จัดฟัน เพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้น

     สำหรับคนไข้ จัดฟัน ในวัยผู้ใหญ่ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการ จัดฟัน จะมากกว่าในคนไข้เด็ก เพราะฟันของผู้ใหญ่จะหยุดการเจริญเติบโตแล้ว และยึดติดแน่นในตำแหน่งนั้น การ จัดฟัน จึงต้องอาศัยแรงดึงที่มากกว่า จึงจะเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ ดังนั้น จึงไม่แปลกที่คนไข้ จัดฟัน ในวัยผู้ใหญ่ อาจจะต้องใส่อุปกรณ์ จัดฟัน เป็นเวลานาน 18 เดือน หรืออาจจะนานถึง 3 ปี

     อย่างไรก็ตาม ในคนไข้เด็กบางรายก็อาจจะใช้เวลาในการ จัดฟัน นานกว่าปกติ และอาจจะนานกว่าคนไข้ผู้ใหญ่ก็ได้ เพราะมีความผิดปกติในการจัดเรียงตัวของฟันมาก เช่น มีฟันขึ้นผิดตำแหน่งจนต้องถอนฟันออก และรอให้ฟันแท้ขึ้นมาก่อน หรือมีความผิดปกติของขากรรไกร เป็นต้น

     แม้ว่าทันตแพทย์จะประเมินระยะเวลาคร่าว ๆ ในการใส่อุปกรณ์ จัดฟัน ให้แล้ว แต่ในบางกรณี ระยะเวลาในการใส่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้าหากอยากจะนำเหล็กจัดฟันออกให้ได้ตามกำหนด หรือสั้นกว่าที่มีการประเมินไว้ คนไข้ควรจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปากได้เป็นอย่างดี ดังนี้

 

ประเภทของเครื่องมือ จัดฟัน

     ปัจจุบันเครื่องมือ จัดฟัน มีหลากหลายประเภท แตกต่างกันที่วัสดุ หรือลักษณะการติดเครื่องมือ จัดฟัน ลงบนฟัน ซึ่งการเลือกใช้ก็อาจขึ้นอยู่กับข้อคำนึงด้านความสวยงาม ราคาค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงต่อการแพ้วัสดุ จัดฟัน ที่ใช้ โดยลักษณะของเครื่องมือ จัดฟัน อาจแบ่งเป็นประเภทดังต่อไปนี้

     นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือ จัดฟัน เหล่านี้ คนไข้บางรายที่ขากรรไกรบน หรือขากรรไกรล่างยื่นออกมาจนการสบของฟันไม่เท่ากัน ก็อาจจำเป็นต้องใช้การผ่าตัดศัลยกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น

 

ผลข้างเคียงหลังการ จัดฟัน

     การใส่เหล็ก จัดฟัน ค่อนข้างมีความปลอดภัย แต่ก็มีความเสี่ยงบางประการ ดังนี้

     ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือ ฟันกลับไปเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ เกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้รับการ จัดฟัน ไม่ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์หลังจากนำเครื่องมือ จัดฟัน ออกไปแล้ว โดยเฉพาะการไม่ใส่รีเทนเนอร์อย่างสม่ำเสมอ ที่จะนำไปสู่การเรียงตัวของฟันที่ผิดไปจากเดิม ทำให้อาจต้องรักษาด้วยการ จัดฟัน ใหม่อีกครั้ง

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

เจาะลึกการ จัดฟัน แบบโลหะ

หน้าเปลี่ยนหลัง จัดฟัน เป็นไปได้จริงหรือ?

dentistaonnut
LINE