Mon - Sun: 10.00AM to 08.00PM
ติดต่อสอบถาม: 02-012-0192

การทำ CT scan (x-ray3D) สำคัญอย่างไรต่อกระบวนฝังรากฟันเทียม

admin01

รากฟันเทียม

กรณีที่เราต้องสูญเสียฟันแท้ไปด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ย่อมกระทบกับความมั่นใจและการใช้ชีวิตไม่น้อย และการแก้ไขเรื่องนี้ในปัจจุบัน ก็จะมีเรื่องของการทำรากฟันเทียมเพื่อให้เชื่อมแนบสนิทไปกับฟันใหม่ที่จะทำขึ้นมา แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการฝังรากเทียมจะมีขั้นตอนหนึ่งที่แพทย์ต้องทำก่อน นั่นก็คือ CT scan ขั้นตอนนี้สำคัญอย่างไรและทำไมต้องทำด้วย มาพบคำตอบกันเลย

CT scan แบบ X-ray Digital 3D ทำไมต้องทำ

ในกระบวนการเริ่มต้นก่อนที่จะทำการฝังรากเทียม ทันตแพทย์จำเป็นที่จะต้องมีการทำ CT scan คนไข้ในบริเวณกระดูกที่จะทำการฝังรากเทียมก่อน แนวทางการสแกนคนไข้ในปัจจุบันก็จะใช้เป็นแบบ X-ray Digital 3D ซึ่งความสำคัญของกระบวนการนี้ต่อการฝังรากเทียมก็คือ

·       ให้แพทย์สามารถประเมินความหนาแน่นของกระดูกในบริเวณที่จะทำการฝังรากเทียมได้

·       ให้แพทย์สามารถออกแบบการฝังรากเทียม รวมถึงกำหนดตำแหน่งเส้นประสาทที่จะทำการฝังรากเทียมได้

 

·       ให้แพทย์สามารถกำหนดขนาดและชนิดของรากเทียมที่จะทำการฝังได้ง่ายขึ้นเช่น แพทย์จะกำหนดได้ว่าควรจะต้องใช้รากเทียมยุโรปวัสดุแบบไหน ขนาดเท่าไหร่ หรือควรจะใช้รากเทียมเกาหลีที่มีรูปแบบหลากหลายกว่า เพื่อให้เข้ากับลักษณะของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า

3D รากฟันเทียม

X-ray 3D กับ X-ray 2D เพื่อการฝังรากเทียมมีความแตกต่างกันหรือไม่

ในสมัยก่อนการ CT scan เพื่อการวิเคราะห์ประเมินก่อนทำการฝังรากฟันเทียมนั้น จะใช้เป็นแบบ X-ray 2D คือสแกนเป็นแบบ 2 มิติ แต่ปัจจุบันจะใช้เป็นแบบ 3 มิติกันเกือบทั้งหมดแล้ว ทั้ง 2 แบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ก็ขออธิบายดังนี้

·       X-ray 2D: แม้ว่าจะทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของอวัยวะได้มากพอสมควร เพียงพอต่อการทำฝังรากเทียมได้ แต่ทว่าก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ เพราะการ X-ray แบบนี้จะทำให้แพทย์ทราบเพียงมิติของความกว้างและความยาวเท่านั้น แต่ยังไม่ทราบเรื่องของความลึก

·       X-ray 3D: ระบบ X-ray แบบนี้สามารถทำให้แพทย์เห็นภาพรวมของอวัยวะได้อย่างครบสมบูรณ์ทุกมิติ ทั้งความกว้าง ความยาว และความลึก ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินและวิเคราะห์ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรได้แม่นยำมากขึ้น และสามารถพบเห็นความผิดปกติของฟันและช่องปากที่ซ่อนอยู่ภายในลึก ๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

 

มาถึงตรงนี้ก็สรุปได้ว่าจริง ๆ แล้วการทำ CT scan ก่อนการฝังรากเทียมนั้น จริง ๆ ทำได้ทั้งแบบ 2D และ 3D แต่ประสิทธิภาพความละเอียดความแม่นยำ X-ray 3D นั้นจะดีกว่า 2D หลายเท่าทีเดียว และในปัจจุบันการสแกนแบบ 3 มิตินี้ก็กลายเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการฝังรากเทียมไปแล้ว ดังนั้น ถ้าสถานพยาบาลไหนมีเทคโนโลยีสแกนแบบนี้ก่อนการทำฝังรากเทียม คุณก็ควรจะเก็บไว้เป็นทางเลือกเพื่อพิจารณาได้เลย

 

dentistaonnut
LINE